Curs de preparació per a les proves d’accés a la Universitat per a majors de 25 i 45 anys. Inclou la preparació de les proves de la fase general (català, castellà, comentari de text i llengua estrangera) i d’algunes assignatures de la prova específica de les diferents branques d’accés (ciències, ciències de la salut, humanitats i socials).