Cursos de les assignatures específiques de les modalitats de socials i humanitats del curs de preparació per a les proves d'accés a la UIB per a majors de 25 anys.

Textos, fitxes, informació i propostes d'activitats per a la preparació del temari de la prova d'accés a la Universitat per a majors de 25 anys de la UIB.

Material, informació, enllaços, pautes i consells per a preparar el temari de l'assignatura d'Història de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys de la UIB.